Frezowanie

 • CNC (5 - osiowe)
 • konwencjonalne
 • obwiedniowe

Toczenie

 • CNC
 • konwencjonalne
 • wyt. długich otworów

Szlifowanie

 • wałków L=3100
 • otworów
 • płaszczyzn

Inne

 • wyważanie dynamiczne
 • spawanie
 • dokumentacja techniczna

Szanowni Państwo,

Firma powstała w roku 1996 na inicjatywę Marian Lewandowskiego naszego późniejszego mentora oraz szefa. Od tego czasu zakład rozwija się i aktualnie zatrudnia 40 osób z bardzo dobrym przygotowaniem technicznym i dużym doświadczeniem zawodowym. W 2020 roku firma zakupiła nieruchomość gdzie prowadzi działalność. Od tego czasu posiadamy większe możliwości wykonywania prac z wielu dziedzin obróbki mechaniczno-wiórowej.

Zakres oferowanych usług obejmuje szerokie możliwości regeneracji i produkcji części zamiennych. Bogaty park maszynowy oraz doświadczony personel pozwala zaoferować Państwu najwyższą jakość usług.

Usługi wykonywane są na bazie otrzymanej od klienta dokumentacji opracowanej przez pracowników firmy projektowej. Ponadto wykonujemy usługi zarówno na materiałach własnych jak i na materiałach powierzonych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zakład Mechaniczny Maciej Lewandowskiinformuje, iż w ramach

 

Osi Priorytetowej nr 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 
Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro-przedsiębiorstw

 

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P 
i zrealizowała Projekt

 

pt. "Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Mechanicznego poprzez wdrożenie  innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych usług"

 

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WPW.II.3040-UE-595/2009

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego, firma Zakład Mechaniczny Maciej Lewandowski wprowadziła do oferty 5-ęć nowych usług tj. wykonywanie wałów; wyważanie detali - wyważanie rur dla klientów; pomiar twardości detalu - mierzenie twardości powłoki rur po hartowaniu powierzchniowym; pomiar gładkości - mierzenie uzyskanej po szlifowaniu gładkości; spawanie detali żelaznych i nieżelaznych metodą TIG oraz 2-ie udoskonalone usługi w postaci zwiększenia zakresu obrabianych detali - możliwości toczenia z 3 metrów do 5 metrów oraz zwiększenia toczenia średnicy z 600do 950mm.

Ponadto odnotowany został pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej UE w zakresie: budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, propagowania rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku i wpływających na jego ochronę, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 
Projekt spowodował również wzrost przychodów w firmie oraz wzrost zatrudnienia o 3 osoby. 
Poza tym, niezwykle istotnym efektem realizacji przedmiotowego projektu było pozyskanie nowych klientów oraz rozwój technologiczny Firmy poprzez zakupiony nowoczesny sprzęt.