Frezowanie

 • CNC (5 - osiowe)
 • konwencjonalne
 • obwiedniowe

Toczenie

 • CNC
 • konwencjonalne
 • wyt. długich otworów

Szlifowanie

 • wałków L=3100
 • otworów
 • płaszczyzn

Inne

 • wyważanie dynamiczne
 • spawanie
 • dokumentacja techniczna

 

Firma ZMTORUN Maciej Lewandowski zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowo-produktowych w zakresie obróbki skrawaniem dzięki inwestycjom w nowoczesne rzeczowe aktywa trwałe", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem Projektu było:

wdrożenie innowacji procesowej polegającej na wprowadzeniu zasadniczej zmiany procesowej w obróbce detali metalowych skrawaniem poprzez wdrożenie technologii polegającej na: tłumieniu drgań wrzeciona; wykrywaniu wibracji narzędzia; optymalizacji systemu skrawania.

Powyższe zostało osiągnięte poprzez zakup nowoczesnego urządzenia w postaci Centrum Obróbczego Pionowego CNC, które pozwoliło na: automatyczne monitorowanie stopnia zużycia narzędzia za pomocą którego dany detal jest obrabiany; wykrywanie drgań spowodowanych zużyciem (zniszczeniem/stępieniem) wspomnianego narzędzia, co zapobiegnie zniekształceniu, porysowaniu, pęknięciu obrabianego detalu;

Całość rozwiązania procesowego w odniesieniu do produktów finalnych (typu: formy do wylewanych elementów; formy do zasuw kanalizacji; korpusy przepływomierzy; kasety formujące pieluchy) wpłynęła na ich jakość oraz trwałość (poprzez precyzję obróbki).

Poprzez realizację Projektu:

- wdrożono do oferty firmy udoskonalone produkty poprzez jakość i precyzję ich obróbki (produkty/detale są bardziej precyzyjnie obrobione/wykonane, nie posiadają zniekształceń, porysowań i pęknięć, co  pozwala sprostać coraz bardziej rosnącym oczekiwaniom rynku i Klientów).

Ponadto efektem Projektu będzie wzrost zatrudnienia (o 3 EPC) oraz planowany wzrost sprzedaży.

 

Wartość projektu: 1 044 270,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 466 950,00 PLN